Počet užívateľov online je:

diskusné fórum

rozvrhy hodín

projekt digitálne štúrovstvo

f.a.q. download kontakt
 

RIADITEĽ:
Mária Rodziňáková F - CH  
ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
Janka Grančičová RJ - NJ - ON  
PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI: triedníctvo: iné funkcie:
Helena Al Zafari NJ - SJ 3. A (učebňa UK)

koordinátor pre

poistenie žiakov

Daniela Balašovová SJ - RJ Sexta (učebňa 6)

koordinátor

pre kultúru

Daniela Bališová F  
Elena Balážová F - Bio -

vých. poradkyňa;

učiteľ. knižnica

Lucia Bartozelová F -
Michaela Béberová M  
Zdenka Benková M - F -

-

Dana Bernátová NJ - TV 2. D (učebňa 7)

 

Vladimír Černušák TV 3. D (učebňa F)

vedúci PK Tv;

sklad CO, Bv

Ema Draškabová SJ - AJ -

vedúca PK

Cj

Elena Dugovičová TV Špec. Oktáva (učebňa 2)

učebnicový fond;

hliadka 1. pomoci

Zuzana Gajdulová Bio - Tv Kvinta (učebňa 4)

 

Zuzana Hollá AJ - Psych  

 

Jana Homolová M - F Septima (učebňa 13)

 

Jana Hornychová M - F Kvarta (učebňa 5)

vedúca PK
F

Margita Hrnčárová SJ - AJ  

 

Petra Chudíková M - Bio 2.A (učebňa 14)

koordinátor SOČ

Helena Jasenská M - Inf -

koordinátor

pre INFOVEK

Alica Klobučníková D - SJ -

vedúca PK Sj...;

žiacka knižnica

Dagmar Králiková Sj - D  
Helena Bajerová M - Geo 3. C (učebňa 9)

metodik pre envi-

romentálnu vých.

Katarína Labašová AJ - NJ -

 

Jana Lamošová  TV Tren. 1. D (učebňa 16)

preventista BOZP;

hliadka 1. pomoci

Alica Nová RJ - TV - AJ  

 

Mohammad Omari AJ -

 

Dagmar Oreská CH - Bio  

vedúca PK

B, Ch, G

Peter Orgler Tv - Šp  
Andrea Palatická D- Etv Príma (uč. č. 1)
Ján Papuga SJ -EST 4. A (učebňa 12)

koordinátor SOČ

Barbora Punová CH - Bio 1. A (učebňa 11)

koordinátor dro-

gových závislostí

Lucia Reichbaurová Aj  
Darina Runová INF - CH 4. D (učebňa B3)

 

Jarmila Šimková M - RJ - Ped. Tercia (učebňa 8)

vedúca PK

M a INF

Ľubomír Šovčík TV Špec. -

koordinátor

šport. činnosti

Daniela Šprochová Bio - Geo 2. B (učebňa B)

metodik pre vých.

k rodičovstvu

Erika Takácsová Bio 1. B (učebňa 3)

 

Katarína Tkáčová TV - ON Sekunda (učebňa 5)

zdravot. výchova;

hliadka 1. pomoci

Kamila Ulmanová HV - SJ  

 

Tatiana Valachovičová VV - RJ - AJ  

 

Yvetta Virágová NJ - SJ 4. B (učebňa 17)

 

Ľubica Virsíková NJ - Ped. -

 

Daniela Žlebeková EV - RJ 3. B (učebňa 15)

 

 

Počet prístupov od 10/02/05:

 

Gymnázium

Hubeného ul. č. 23

834 08 Bratislava

tel.: +421 2 4488 4141

fax: +421 2 4488 1109

http://www.ghubba.edu.sk

ghubeneho@ghubba.edu.sk

 

WEB INFO: min. resolution 800x600; IE 5.x or +, Mozilla 1.4 or +, Firefox, Netscape, MSN Explorer; WEBMASTER: Dušan Kačán (4.A); © 2005-2006 Dusan Kacan